Grunnarbeid for nye blokker TOBB Storhaugen

Vi har fått oppdraget med å opparbeide tomter til TOBB's nye boligblokker på Storhaugen i Fillan.

Din partner
når du trenger entreprenør