VA Jøsnøya

Vi har fått oppdraget med å legge VA-ledninger og kummer på det nye industriområdet på Jøsnøya. Oppdragsgiver er Hitra Kommune

Din partner
når du trenger entreprenør