Grunnarbeider ny fabrikk Lerøy Midt Jøstenøya

Vi har fått grunnarbeidet for Lerøy Midts nye laksefabrikk på Jøstenøya.

Din partner
når du trenger entreprenør