VL Heggvik-Fjellvær

Ny vannledning fra Heggvika til Fjellvær på Fjellværsøya. Ca 6 km med ny ledning både til lands og til vanns. En ny pumpestasjon i Heggvika skal også opp.

Din partner
når du trenger entreprenør