Ny leder i Skiferbruddet

  Vi har fått på plass en ny anleggsleder oppe i skiferbruddet på Våvatnet - tlf til Arne er 91769129

   

  Ny hjemmeside

  Vi har lansert vår nye hjemmeside april 2017. Siden er enda under arbeid.

   

   

  Hitra Kommunes Næringspris 2017

  I mars var vi på Hitterkvelden hvor vi mottok Hitra Kommunes Næringspris for 2017 av ordføreren. Vi takker så mye for det!

   

Våre maskiner

Alle våre maskiner har det meste av tilgjengelig arbeidsutstyr for en god og effektiv utførelse. GPS er montert i de aller fleste av våre maskiner

Alle våre maskiner har det meste av tilgjengelig arbeidsutstyr for en god og effektiv utførelse. GPS er montert i de aller fleste av våre maskiner

Kontaktinformasjon

Address:
Storhaugveien 8, 7240 HITRA
Telefon:
976 46 863
E-Post:
post@hitraanleggservice.no

Kontaktskjema