2017

Vi er godt i gang med det nye året. Vi har stor aktivitet på Jøsnøya med to prosjekter, grunnarbeider for Lerøy Midt's nye laksefabrikk og VA Jøsnøya. Vi er også i gang med fortsettelsen av Vikanhaugen på Fillan. Vi er i gang med flere boligtomter på Hitra, og i Snillfjord holder vi på i skiferbruddet.