Våren/sommeren 2016

Vi holder for tiden til på flere prosjekter i øyregionene. Vi holder på å gjøre klart for ferdigstillelse og asfaltering av det nye ALFO-bygget, Hjorten Hotell, busslommer og det vil bli lagt asfalt i Lakselva ila mai.
Vi har fått to jobber ifb med arbeider ved Strandavatnet på Sandstad. Ene jobben er anleggsveg til demningen, og den andre jobben går ut på å legge ny inntaksledning til det nye vannbehandlingsanlegget. Vi er også innstilt på arbeidene ifb med den nye kraftlinja som skal legges fra Snillfjord til Surnadal. Vi fikk jobben som går fra Snillfjord til Kyrksæterøra.