Oppdatering april 2015

Vi er stasjonert på mange prosjekter i øyregionen for tiden. Vi holder bl.a. på å opparbeide et boligfelt på Hestvika, tilbakeføring av Aurdal Avfallsdeponi, ny VA-ledning Fillan-Lervåg samt diverse tomtearbeid etc.