2015

Da er vi i gang igjen etter nyttår, og vi har mange prosjekter gående. Vi jobber bl.a. på AkvaGroup Sandstad, Sistranda Fiskerikai, div boligtomter og skifermurer, samt at vi holder på å avslutte prosjektet på Jøstenøya. Oppstart på to nye prosjekter på Hitra i februar.