Du er nå kommet til nettsidene til Hitra Anleggservice AS.
Et lokalforankret entreprenørfirma som er blant de største på Hitra innen anleggsbransjen.

Vår hovedavdeling ligger på Hitra som utfører jobber på Hitra og Frøya,  samt en mindre avdeling i Snillfjord.

Vi utfører alt innen grunnarbeid, VA, boring, sprengning, massetransport etc. Vi har også et skiferbrudd hvor vi leverer ulike typer stein.

Vi hadde en omsetning i 2014 på ca 42 millioner

HAS feirer 25-års jubileum i år!

 

Ta gjerne en titt videre på våre sider for å se bilder og informasjon om blant annet maskiner, skifersalg, ansatte, prosjekter vi jobber med og prosjekter som er ferdigstilt.

 

Følg oss gjerne på Facebook, bare følg linken: www.facebook.com/HitraAnleggservice.

 

Sist oppdatert: 02.02.17 - Prosjekter, maskiner, ansatte

 

 

2017

Vi er godt i gang med det nye året. Vi har stor aktivitet på Jøsnøya med to prosjekter, grunnarbeider for Lerøy Midt's nye laksefabrikk og VA Jøsnøya. Vi er også i gang med fortsettelsen av Vikanhaugen på Fillan. Vi er i gang med flere bo

Les mer
Sommer 2016

Vi er nå i gang med ferieavviklingen. Anders (daglig leder) har ferie uke 28/29/30 og Ann-Kristin (kontor) har ferie uke 29/30/31. Vi har folk i arbeid hele sommeren så skulle det være noe er det bare å ta kontakt.

Les mer
Våren/sommeren 2016

Vi holder for tiden til på flere prosjekter i øyregionene. Vi holder på å gjøre klart for ferdigstillelse og asfaltering av det nye ALFO-bygget, Hjorten Hotell, busslommer og det vil bli lagt asfalt i Lakselva ila mai.
Vi har fått to jobber ifb med arbe

Les mer
Lakselv Bru - Stengt FV 714

Oppdatert: Veien åpnet kl. 0900 mandags morgen !

FV. 714 vil bli stengt til helga ifb med utskifting av kulverten ved Lakselv Bru.

Stengingen av veien vil bli fra fredag kl. 06.00 til mandag kl. 18.00. Omkjøring via fv. 713 Kvenvær/Forsnes. Det vil ikke bli anle

Les mer
Miljøfyrtårn

Vi har nå blitt miljøfyrtårnsertifisert. Det betyr at Hitra Anleggservice AS kan dokumentere at strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. Vi er sertifisert i tre år, med resertifisering

Les mer
Miljøfyrtårn

Vi skal miljøfyrtårnsertifiseres! Vi har inngått et samarbeid med en miljøfyrtårnkonsulent som hjelper oss på veien til å bli en miljøfyrtårn-bedrift. Vi har som mål å bli sertifisert ila høsten 2015.

Miljø

Les mer
Skifer fra Sætergård

Vi holder på å gjøre noen endringer ifb med markedsføring/salg av Skifer fra Sætergård. Skiferavdelingen vil blant annet få en egen nettside om ikke så lenge. Kommer nærmere tilbake med informasjon ang. dette.

Les mer
Oppdatering april 2015

Vi er stasjonert på mange prosjekter i øyregionen for tiden. Vi holder bl.a. på å opparbeide et boligfelt på Hestvika, tilbakeføring av Aurdal Avfallsdeponi, ny VA-ledning Fillan-Lervåg samt diverse tomtearbeid etc.

Les mer
2015

Da er vi i gang igjen etter nyttår, og vi har mange prosjekter gående. Vi jobber bl.a. på AkvaGroup Sandstad, Sistranda Fiskerikai, div boligtomter og skifermurer, samt at vi holder på å avslutte prosjektet på Jøstenøya. Oppstart på to nye p

Les mer